OFICJALNA STRONA INTERNETOWA KLUBU SPORTOWEGO

NASZA DYSKOBOLIA

Misja społeczna

Od początku powstania klub pełni kluczową rolę w szeroko rozumianej integracji społecznej. Kolejne pokolenia grodziszczan przez blisko 100 lat istnienia Dyskobolii utożsamiają się z nią poprzez regularne odwiedzanie stadionu przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich 52 jako sympatycy lokalnej drużyny, która z upływem lat stała się dla wielu z nich powodem do dumy. Klub w swojej bogatej historii przechodził różne etapy; te ogólnopolskie, gdzie jako małe miasto podejmował rywali z dużych aglomeracji i te na szczeblu lokalnym, gdzie rywalizował z klubami oddalonymi od Grodziska o kilkanaście kilometrów. Zawsze jednak mógł liczyć na rzeszę fanów, którzy niezależnie od poziomu ligowego utożsamiają się z nim i czynnie go wspierają. Jesteśmy przekonani, że dalsze lata zdrowo funkcjonującego klubu pogłębią w jeszcze większym stopniu integrację mieszkańców i drużyny. Nic tak nie jednoczy jak wspólny cel. 

Obecnie,  budowanie klubu nastawione jest na mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski. W ten sposób fanami biało-zielonych stają się rodziny, przyjaciele i znajomi zawodników. Lokalny charakter klubu i jego dalsze pogłębianie więzi z mieszkańcami, to obecnie priorytet. Pragniemy budować drużynę, która skupi w swych szeregach ambitną młodzież, a jej fundamentem będą mieszkańcy miasta, którzy jeszcze liczniej będą wspierać zawodników. Posiadanie wspólnego mianownika, który mimo szeregu różnic spaja lokalną społeczność, jest nieocenionym dobrodziejstwem. Wspólnota, która tworzy się podczas sportowych wydarzeń, przekłada się również na życie codzienne mieszkańców, dlatego też członkowie klubu, oprócz wyznaczania sobie kolejnych sportowych celów, angażują się w szereg akcji społecznych. Zbiórki krwi, pomoc potrzebującym mieszkańcom czy akcje promujące gminę na stałe wpisały się w nasze zadania. Stawiamy sobie za cel, aby rozwój klubu szedł w parze z jego społecznym zaangażowaniem w jeszcze większym stopniu niż dotychczas. KS Nasza Dyskobolia współpracuje z innymi klubami, wyłaniając spośród ich członków młode talenty. Tym samym pomagamy w dalszym rozwoju dzieci i młodzieży. Poza celami sportowymi ideą klubu jest także pełnienie misji wychowawczej. Zdrowy tryb życia, kultura osobista oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych to wartości, które chcemy przekazać młodzieży wstępującej w struktury grodziskiego klubu.