OFICJALNA STRONA INTERNETOWA KLUBU SPORTOWEGO

NASZA DYSKOBOLIA

Misja społeczna

Grodziszczanie dla Grodziszczan i Grodziska.

Dyskobolia od początku swego istnienia jest integralną częścią naszego miasta. Pokolenia Grodziszczan przez blisko sto lat trwania klubu utożsamiają się z nim jako wierni kibice sportowi, a młodzi mieszkańcy Grodziska rozpoczynają są przygodę sportową, która kształtuje ich charaktery, postawy obywatelskie i wychowuje młodzież w zdrowym, sportowym duchu. Na naszej stornie internetowej, w zakładce „legendy klubu” znaleźć można potwierdzenie wyżej napisanych słów. Ludzie, którzy zapisali się w historii Dyskobolii złotymi zgłoskami jako zawodnicy lub działacze, to mieszkańcy naszego miasta, których mimo upływu lat przedstawia się jak wzór do naśladowania dla młodych mieszkańców, zarówno w wymiarze sportowym jak i czysto ludzkim. Obecnie priorytetem jest kontunuowanie tej znakomitej tendencji.  Drogą do stworzenia klubu świadomie kształtującego młodzież jest nawiązanie współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym działającym przy Grodziskim Samorządzie. Jak najlepsze relacje z władzami miasta, współpraca na wielu poziomach oraz poszerzenie grona młodych adeptów piłkarskich, to gwarancja stworzenia struktur, które połączą siły, aby młodzież w naszym mieście mogła rozwijać swoje sportowe ambicje z Dyskobolem na piersi, a po zajęciach sportowych kształtowała swoje życie w sposób odpowiedzialny. Pragniemy, aby grono „legend klubu”, które niejednokrotnie można nazwać również legendami miasta, poszerzało się w raz z kolejnymi latami funkcjonowania Naszej Dyskobolii. 

Razem można więcej. Budowa biało-zielonej społeczności.

Od początku powstania klub pełni kluczową rolę w szeroko rozumianej integracji społecznej. Kolejne pokolenia grodziszczan od blisko 100 lat istnienia Dyskobolii utożsamiają się z nią poprzez regularne odwiedzanie stadionu przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich 52 jako sympatycy lokalnej drużyny, która z upływem lat stała się dla wielu z nich powodem do dumy. Klub w swojej bogatej historii przechodził różne etapy; te ogólnopolskie, gdzie jako małe miasto podejmował rywali z dużych aglomeracji i te na szczeblu lokalnym, gdzie rywalizował z klubami oddalonymi od Grodziska o kilkanaście kilometrów. Zawsze jednak mógł liczyć na rzeszę fanów, którzy od pokoleń całymi rodzinami odwiedzają stadion przekazując swoim pociechom pozytywny obraz rywalizacji sportowej. Mieszkańcy Grodziska niezależnie od poziomu ligowego, utożsamiają się z Naszą Dyskobolią i czynnie ją wspierają. Obecnie, budowanie klubu nastawione jest na mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski. W ten sposób fanami biało-zielonych stają się rodziny, przyjaciele i znajomi zawodników. Lokalny charakter klubu i jego dalsze pogłębianie więzi z mieszkańcami, to obecnie priorytet. Pragniemy budować drużynę, która skupi w swych szeregach ambitną młodzież, a jej fundamentem będą mieszkańcy miasta, którzy jeszcze liczniej będą wspierać zawodników. Posiadanie wspólnego mianownika, który mimo szeregu różnic spaja lokalną społeczność, jest nieocenionym dobrodziejstwem. Jesteśmy przekonani, że dalsze lata zdrowo funkcjonującego klubu pogłębią w jeszcze większym stopniu integrację mieszkańców i drużyny. Nic tak nie jednoczy jak wspólny cel; w tym przypadku jest to budowa drużyny godnie reprezentującej miasto i jego mieszkańców.

Previous
Next

Wolontariat jako jeden z elementów wsparcia Klubu.

Klub, od momentu reaktywowania swojej działalności znacząco poszerzył grono aktywnie wspierających i działających na jego rzecz wolontariuszy. Kibice biało-zielonych, gdy tylko jest do tego sposobność, biorą spray we własne ręce i starają się jak najlepiej zorganizować funkcjonowanie klubu. Dzień meczowy to wiele detali, które należy dopracować, aby zawodnicy oraz publiczność w jak najbardziej komfortowych warunkach mogli uczestniczyć w zawodach. Przygotowanie sprzętu meczowego, wyznaczenie barier oddzielających kibiców od murawy czy dbałość o zaplecze sanitarne, to stała lista zadań do wykonania. Nasi wolontariusze są również zawsze otwarci na pracę w zamian za benefity rzeczowe dla klubu. W roku 2020 nasi aktywni działacze w porozumieniu z właścicielem grodziskiego obiektu odświeżyli część stadionu w zamian za możliwość rozgrywania meczów na głównej płycie, natomiast rok wcześniej zaprzyjaźniona firma ogólno-budowlana wybudowała nową nawierzchnie chodnikową w zmian za nieodpłatne jednostki treningowe dla naszej drużyny. Jesteśmy dumni z każdej inicjatywy, która jest oddolnie podejmowana przez biało-zieloną społeczność i zawsze będziemy otwarci na tego typu wyzwania, ponieważ mamy świadomość, że ograniczenia finansowe z jakimi mierzy się Nasza Dyskobolia są w ten sposób możliwe do pokonania.

Previous
Next
Previous
Next

Wspólnie budujemy sukces klubu. Każdy z nas dokłada swoją cegiełkę.

Crowdfounding, czyli finansowanie społecznościowe, to forma pozyskania środków na różnego rodzaju projekty przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem.

Nasza Dyskobolia od początku powstania korzysta z wielkiego zaangażowania swoich fanów. Społeczność grodziskich kibiców piłkarskich zrzeszona wokół klubu jest świadoma potrzeb jakie są niezbędne, aby drużyna funkcjonowała prawidłowo. Darczyńcy chętnie uczestniczą w organizowanych zbiórkach, ponieważ transparentność wydatkowania pozyskanych środków nigdy nie budziła zastrzeżeń. Kibice dzięki uczestnictwu w szeregu akcji wsparcia klubu, stają się budowniczymi wspólnego sukcesu Naszej Dyskobolii. Hojność naszych kibiców to wspólny sukces, który udało się osiągnąć dzięki przejrzystości i spójnej wizji rozwoju drużyny. Dzięki temu jesteśmy w stanie finansować codzienne potrzeby zespołu, natomiast fani są zaangażowani
i czują współodpowiedzialność za losy Klubu. Liczymy na to, że nasza wiarygodność nigdy nie zostanie zachwiana , a nasi kibice, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, będą gotowi podejmować inicjatywy na rzecz naszego klubu.