OFICJALNA STRONA INTERNETOWA KLUBU SPORTOWEGO

NASZA DYSKOBOLIA

Dyskobolia z dotacją

DSC_0098 (2)

Miło jest nam poinformować, iż 18.04.2018 przedstawiciele Klubu Sportowego „Nasza Dyskobolia” podpisali umowę z Gminą Grodzisk Wielkopolski na realizację zadania publicznego z tytułu Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Zleceniodawca przekazał na realizację zadania publicznego środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 0/100). Kwota ta zostanie przekazana Klubowi Sportowemu „Nasza Dyskobolia” w dwóch transzach po 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100).

Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 02.01.2018 do dnia 31.12.2018. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest